Protestants Christelijke Zangvereniging Revival

Repeteren

Door het Corona-virus is er sinds 12 maart 2020 een repetitiestop. Nog niet bekend is wanneer de repetities weer starten. Wij houden ons aan de richtlijnen van het protocol opgesteld dat is opgesteld door Korennetwerk Nederland.

  • In de zomerperiode, 6 juni tot 29 augustus 2019, vervallen de repetities.
  • De repetitie van 18 april (Witte Donderdag) vervalt.
  • De repetitie van 30 mei (Hemelvaartsdag) vervalt.