Protestants Christelijke Zangvereniging Revival

Geschiedenis

Het begint in oktober 1939, toen is het “Gereformeerd Evangelisatiekoor” opgericht. Doel van het koor was om “met zingen van christelijke liederen, het woord van God uit te dragen” in kerkdiensten.
Eén van de eerste dirigenten was Arie Pronk.

Met de 50e verjaardag van het koor, in 1989, is de naam van het koor aangepast in Gereformeerd Evangelisatiekoor “Deo Cantemus”.
Bij de fusie met jongerenkoor Excited!, in 1997, is de naam wederom veranderd. De koren gingen verder als één koor: “Gereformeerd koor Revival”. Het doel van dit koor was nog steeds “het uitdragen en verspreiden van het woord Gods door middel van zang en muziek”.

Begin 2000 waren er in de omgeving van Bodegraven een aantal koren die stopten. Het ledenaantal van deze koren liep terug of het bestuur was niet rond te krijgen.
Veel leden van de gestopte koren, wisten de weg te vinden naar Revival. Het koor groeide en weer werd de naam enigszins aangepast. Sinds 2011 is de volledige naam van het koor: “Protestants Christelijke Zangvereniging Revival”. Maar in de wandelgangen is het “Koor-Revival”.

Door de jaren heen hebben verschillende dirigenten voor het koor gestaan. Sinds september 2011 is Henk Hilgeman onze dirigent. De vaste begeleider van het koor is Ad van Pelt.