Protestants Christelijke Zangvereniging Revival

Agenda

Het Corona-virus heeft ook zijn weerslag op het meewerken aan de erediensten, het koor zal niet meewerken aan de morgendienst in de Ontmoetingskerk van 11 oktober 2020.